نمایش یک نتیجه

کابل 8 پین ولوو وکام VOCOM

برخی از خودرو های قدیمی شرکت ولوو به منظور عیب یابی از کابل 8 پین استفاده می کنند و به همین جهت در پک های دستگاه وکام 1 و وکام 2 این کابل وجود دارد کاربران به منظور عیب یابی این مدل ها نا گزیر به استفاده از کابل 8 پین به جای کابل OBD می باشد بدلیل اینکه این مدل ها نیز در بازار ایران وجود دارد و کاربران جهت عیب یابی از کابل 8 پین ولوو وکام استفاده میکنند.