نمایش یک نتیجه

کابل 14 پین بنز C3

بمنظور عیب یابی برخی از خودروهای سنگین بنز که کابل عیب یاب آنها متفاوت می باشد استفاده می گردد. بدینصورت که کابل OBD  از کابل اصلی جدا شده و کابل 14 پین جایگزین آن می گردد. به جهت اینکه این کابل در اثر تعویض و ارتباط با خودرو بصورت مکرر دچار فرسودگی و پارگی می گردد پس از مدتی کاربر ناگزیر به تعویض می گردد. بدلیل اینکه کابل های اورجینال دستگاه دیاگ بصورت پک کامل توسط شرکت تولید کننده عرضه می گردد.