نمایش یک نتیجه

کابل OBD2 ولوو وکام VOCOM

کابل اصلی دستگاه دیاگ تخصصی خودروهای ولوو دستگاه دیاگ VOCOM می باشد بدلیل استفاده مکرر از کابل OBD  این کابل دچار فرسودگی و پارگی می گردد از اینرو کاربر ناچار به تعویض این کابل با نمونه مشابه میشود با وجود اینکه نمونه های موجود تماما فیک و دست ساخت می باشد از اینرو استفاده از این مدل ها صدماتی به دستگاه و خودرو وارد می کند .