نمایش یک نتیجه

کابل RS232 بنز C3

کابل RS232 بنز C3 بمنظور ارتباط بین دستگاه دیاگ بنز COMPACT3 با لپ تاپ مورد استفاده قرار می گیرد . از اینرو در اثر استفاده مکرر و اتصال در هنگام عملیات عیب یابی این کابل دچار ایراد میگردد و ارتباط دستگاه با صفحه نمایشگر (لپ تاپ ) قطع  می شود .به همین دلیل کاربر ناچار به تهیه کابل مربوزه می گردد از آنجایی که در حال حاضر بدلیل مشکلات واردات و عدم ارایه کابل توسط شرکت سازنده نمونه اصلی این کابل RS232 بنز C3 در بازار ایران کمیاب شده است .